Uden at bemærke det bliver vi dagligt bombarderet med indtryk – og mange af disse påvirker os. De fleste er temmelig uskyldige – mens andre overbeviser eller påvirker os til forandring – ofte til skade for os selv. Nyreligiøse bevægelser og okkultisme er populært som aldrig før. Selv om vi, som rationelt tænkende væsener, tror os for kloge til at blive viklet ind i et af disse spind – sker det alligevel dagligt. Det er grunden til, at jeg har udviklet foredraget “Findes der mere mellem himmel og jord?”.

Når foredraget begynder, præsenterer jeg mig selv som værende clairvoyant. Jeg kan læse tanker, få andre til at gøre noget jeg har tænkt – blot ved tankens kraft m.m. En person fra publikum inviteres til at deltage i nogle eksperimenter, og i de næste 30 minutter gennemføres en manipulation hvor publikum overbevises om “at der findes mere mellem himmel og jord...”. De bliver vidner til overnaturlige hændelser – udført lige foran øjnene af dem. Alt på en yderst overbevisende måde – så overbevisende at de tror!

Men alt er ikke, hvad det ser ud til at være.

Efter en kort pause trækkes tæppet væk under publikum. Jeg forklarer, at jeg ikke er clairvoyant – men tryllekunstner. Jeg har ingen overnaturlige evner – blot kendskab til manipulation. Derefter gennemgåes manipulationsdelen, og publikum ser, hvor let de blev narret. Efter afsløringen er der diskussion af de okkulte fænomener, som publikum selv har berøring med eller har hørt om – samt en mulig naturlig forklaring på de uforklarlige hændelser de selv har oplevet.

Det er dog ikke min hensigt at overbevise publikum om hvad de skal tro på. Med mit foredrag vil jeg blot åbne deres øjne for de personer, organisationer, sekter og medier, som bevidst manipulerer med dem.

Foredraget kan strække sig over 1,5 til 2 timer, og der stilles ingen specielle krav til det sted hvor det skal foregå. Foredraget er velegnet til både helt unge og til voksne.

Alternativ version af foredraget
For at manipulationen kan fungere, er det vigtigt at ingen blandt publikum er informeret om hvem jeg er, og hvad der skal ske. Da jeg flere gange har været eksponeret på tv, er der naturligvis mulighed for genkendelse. Derfor må ikke engang mit navn nævnes i en evt. foromtale, da jeg også flere gange har været udsat for, at nogle er gået på internettet og har læst om mig der.

Men foredraget kan også afvikles uden manipulationsdelen. Såfremt man har brug for at markedsføre foredraget med ”det-er-ham-fra-tv-der-kommer”, er der ingen problemer i at udelade manipulationen. Dette skal blot aftales med mig før arrangementet.